Monòmer

0

Un monòmer és una molècula de qualsevol d'un grup de compostos, la majoria dels quals són orgànics, que té la capacitat de reaccionar amb altres molècules per formar polímers, o molècules molt grans. La polifuncionalitat, o la capacitat de formar enllaços químics amb almenys altres dues molècules monòmeres, és la característica més important d'un monòmer. Els monòmers i extractes d'herbes d'alta qualitat poden emmarcar només polímers rectes i en forma de cadena, però els monòmers de major utilitat produeixen elements polimèrics de xarxa connectats creuament.

21